Biografi Singkat Syaikh Ash-Shadiq Al-Hasyimi

Fikroh.com - Beliau hafizhahullah adalah asy-Syaikh al-Muhaddits ash-Shadiq bin ‘Abdillah bin ‘Abdurrahman bin Isma‘il al-Hasyimi as-Sudani. Lahir di utara Sudan pada tahun 1386 H. Pergi ke al-Qasim, Buraidah, dan telah menetap di sana  kurang lebih 40-an tahun. Beliau saat ini di Sudan dan menjalankan Syabkah al-Hikmah wal Atsar bersama adik beliau, Syaikh ’Umar al-Hasyimi.

Guru-Guru:

Guru-guru Syaikh ash-Shadiq di antaranya:

1. Syaikh Muhaddits Sulaiman al-‘Ulwan fakallahu asrah. Beliau merupakan guru utama Syaikh ash-Shadiq. Syaikh al-‘Ulwan ketika ditanya siapa muridnya yang paling senior, beliau menjawab, “As-Sudani (yaitu ash-Shadiq).”

2. Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah. Syaikh ash-Shadiq menghadiri pelajaran nahwu, ilmu tauhid, serta penjelasan kitab Riyyadhush Shalihin dari beliau.

3. Syaikh Ibnu Jibrin rahimahullah. Syaikh ash-Shadiq menghadiri pelajaran beliau ilmu akidah dan tauhid yang di antaranya adalah penjelasan Nuniyyah Ibnul Qayyim al-Jauziyyah.

4. Syaikh Muhaddits ‘Abdullah as-Sa‘ad fakallahu asrah. Syaikh ash-Shadiq menghadiri pelajaran ilmu musthalah serta ilmu rijal dan ilal dari beliau.

Di sisi guru-guru tersebut, Syaikh ash-Shadiq juga mendapat berbagai ijazah bersanad dari berbagai ulama seperti Syaikh Muhaddits Bukhubzah al-Hasani rahimahullah.

Karya-Karya:

Beberapa tulisan Syaikh ash-Shadiq yang dapat diunduh secara gratis di Mimbar at-Tauhid seperti:

1. Al-Isbal

2. Al-Insan wal Amanatul Kubra

3. At-Tasyri’

4. Al-Qaulul Mubin

5. Al-Mahabbah al-Haqiqiyyah.

6. Hadza ‘Aqidati fi Masalah al-Hakimiyyah.

Juga masih banyak kitab-kitab lain serta fatwa-fatwa tertulis beliau yang dapat dibaca di Syabkah al-Hikmah (hekmaa[.]net) serta saluran Telegram beliau.


-[[ Muhammad al-Mujahid Abu Hisyam ]]-

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama